همان

همان

همان

همان

نوتاری نوتاری؛ درست مثل عواطف من در فصل بهار

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۱۵ ب.ظ

Haru no umi

Hinemosu Notari

Notari kana

buson_


دریا در بهاران

تمام روز بر می آید و فرو می افتد،

آری، بر می آید و فرو می افتد.

_بوسونتوضیح: دریا در بهار، گرچه غالبا آشفته ی توفان نیست، باز مدام در تلاش است. در زندگی یک شخص یا یک ملت نیز همیشه همین گونه فراز و فرود ها را مقداری یکنواختی هست. هرگاه این شعر بلند خوانده شود، صورت ملفوظ واژه ی «نوتاری نوتاری (Notari Notari)» برآمدن و فروافتادن امواج را به گوش میرساند.

*از کتاب صدهایکوی مشهور، سی بیوکانن، ع.پاشایی

۹۷/۰۲/۳۱
همان

نظرات  (۱)

چه‌قدر زیبا. 

(نوتاری٬ نوتاری٬
برمی‌آید و فرومی‌افتد
مثل عواطف من در فصل بهار.)

هی با خودم تکرارش می‌کنم.
پاسخ:
زیباست واقعا. بهترین واج ها رو برای بیان صدای دریا انتخاب کردن، شاید چون زندگیشون با دریا گره خورده!
و جدا تشبیهی بهتر از امواج دریا برای امواج احساسات آدم پیدا نکردم تا الان.