همان

همان

همان

همان

بهار توبه شکن

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۰۷ ب.ظ

من رند و عاشق در موسم گل

  آن گاه توبه، استغفرالله

  _ حافظ

۹۷/۰۳/۰۹
همان