همان

همان

همان

همان

عجاله

پنجشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸ ق.ظ

زمان،

زمان، زن فربه و میانسال حامله ای بود، آبستن هر لحظه، که ویار «جان آدم ها» داشت. و إلّا این همه عجاله و اضطرار به بلعیدن ایام عمر و جوانی من از کجاست؟

۹۷/۰۶/۲۲
همان

نظرات  (۱)

امروز روز عجیبی بود، وقایعی رخ داد که هم ناراحتم، هم مشعوف، هم هیجان زده و هم مضطرب، و انگار روی تمام این عواطفم سلفون کشیده اند. مات و عقیم و ضعیف اند اما نمیگذارند که بخوابم.