همان

همان

همان

همان

۵۰ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است


۸ نظر ۲۸ مهر ۹۶ ، ۱۹:۵۹
همان

لاابالی چه کند دفتر دانایی را؟/ طاقت وعظ نباشد سر سودایی را

آب را قول تو با آتش اگر جمع کند/ نتواند که کند عشق و شکیبایی را

دیده را فایده آن است که دلبر بیند/ ور نبیند چه بود فایده بینایی را؟

عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست؟/ یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را

***

رضا قلی میرزا ظلی _ افشاریدریافت
۵ نظر ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۳:۱۴
همان

۱ نظر ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۳:۱۰
همان

۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۳:۰۷
همان

۱ نظر ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۳:۰۷
همان


Red Hot Chili Peppers - Dark Necessitiesدریافت

۲۶ مهر ۹۶ ، ۱۷:۰۴
همان

۲ نظر ۲۶ مهر ۹۶ ، ۱۴:۴۵
همان

۱ نظر ۲۵ مهر ۹۶ ، ۱۸:۳۳
همان

۱ نظر ۲۵ مهر ۹۶ ، ۱۸:۱۱
همان

۶ نظر ۲۴ مهر ۹۶ ، ۱۵:۵۷
همان