همان

همان

همان

همان

خوش به حال تو... بد به حال ما

شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۱۵ ب.ظ

شب که صحبت به حدیث سر زلف تو گذشت

  هر که برخاست ز جا، سلسله برپا برخاست!  

_صائب تبریزی
۹۷/۰۱/۲۵
همان