همان

همان

همان

همان

زندگی انگار که در آستانه ی امحاست...

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۲۰ ب.ظ

Life it seems to fade away YARE NARENJI JOONOM, GOL YARE NARENJI JOONOM
Drifting further everyday YARE NARENJI JOONOM, GOL YARE NARENJI JOONOM
Getting lost within myself YARE NARENJI JOONOM, GOL YARE NARENJI JOONOM
...Nothing matters no one else... YARE NARENJI JOONOM, GOL YARE NARENJI JOONO

[!Fix me, Fuck]
Ay yare narenji joonon, gol jame narenji joonom...Metallica's "Fade to black", from the album "Ride The Lightning"(1984)   


دریافت

 (CD cover for the studio album "ride the lightning"1984)
۹۷/۰۲/۰۴
همان